Thursday, October 20, 2011

<object width="1000" height="670" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10.0.0"><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowNetworking" value="all"/> <param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="base" value="http://static.wix.com"/><param name="movie" value="http://static.wix.com/client/app.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="pageId=27oNrPosMd3f1njeEmxRIQ--a&embedFormat=websites&embedID=3e9d0f64-5fbc-49e1-999e-504267496b22&partner_id=WMGs4POB1ko-a" /><param name="scale" value="noScale" /><param name="salign" value="tl" /><embed src="http://static.wix.com/client/app.swf" quality="high" allowNetworking="all" allowScriptAccess="always"  allowFullScreen="true" FlashVars="pageId=27oNrPosMd3f1njeEmxRIQ--a&embedFormat=websites&embedID=3e9d0f64-5fbc-49e1-999e-504267496b22&partner_id=WMGs4POB1ko-a" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="670" base="http://static.wix.com" scale="noscale" salign="tl" ></embed></object><br/><a href="http://www.wix.com"><b>Free website</b></a> - <a href="http://www.wix.com/create/website" ><b>Powered By Wix.com</b></a>
Read more »

Thursday, October 14, 2010

Jawatan Supervisor

Siapa siapa ada pengalaman dalam bidang jalan raya.... boleh buat site report.... lagi bagus yang tahu buat surat..... guna komputer... boleh hantar resume pada saya dengan menghantar email.... jawatan masih terbuka.... (laksamana_kimley@hotmail.com)
Read more »

Jawatan Drafperson

Saya Mencari seorang pekerja.... jawatan drafperson.... lukis pelan dan menyukat... semua tentang jalan raya.... gaji boleh belakang runding.... paling bagus yg pandai autocad.... mana mau cari nie... lepasan U pun ok juga kalau berminat....? tiada pengalaman pun boleh cuba hantar resume.... mau cuba nasib email kamuorang punya resume... sabah sahaja ya....... (laksamana_kimley@hotmail.com)
Read more »

 
Powered by Blogger